+90 530 393 75 75

Neuro Linguistic Programming

Neuro Linguistic Programming

NLP “Neuro Linguistic Programming”in kısaltılmış halidir. Bu sistem 1970’lerde Richard Bandler ve John Grinder tarafından yaratılmıştır.

Neuro, zihni temsil eder. Merkezi sinir sistemimizle gördüğümüz, işittiğimiz, kokladığımız, tattığımız ve hissettiğimiz duyular sayesinde dış dünya ile iletişim kurarız.

Linguistic, iletişim için kullandığımız sözlü ya da sözsüz dili temsil eder.

Programming, kişisel zihin yazılım programımızı temsil eder.

NLP sayesinde zihnimizin nasıl çalıştığını, dünyayı nasıl algıladığımızı, alışkanlıklarımızı ve bilinçdışı davranışlarımızın nasıl oluştuğunu fark ederiz. Aynı yolu kullanarak istemediğimiz düşünce, inanç, davranış, duygu ve hayatı algılayış şeklimizi değiştirebiliriz. Bir nevi beyni yeniden programlama işlemi diyebiliriz.

NLP çesitli teknikler içerir. Her bireyin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden oluşur. Bu teknikler davranışlarınız ve düşünce kalıplarınızı değiştirmenize yardımcı olur. Bu yüzden NLP eğitimi ve terapisi son derece etkilidir. Olumsuz hatıralar, düşünceler ve hisler hayatınızda ilerlemenizi engeller. NLP tekniklerini kullanarak bu engellerden kurtulabilirsiniz.

NLP Ne İşe Yarar ?
- İletişim becerilerinin gelişmesini sağlar. Nlp’ye göre her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapı değiştirilebilir, geliştirilebilir ve modellenebilir.
- Ayrıca Nlp duyarlılığı, bakış açısını ve insanlarla olan iletişimi güçlendirmeye yardımcı olur.
- Nlp daha sağlıklı ve etkili iletişim kurmaya yardımcı olur. Nlp teknikleri ile kişi hem kendini hem de karşısındaki insanı daha iyi tanıyacağından daha sağlıklı ve etkili iletişim kurabilir.
- Nlp pozitif bir bakış açısı kazanmaya yardımcı olur. Çünkü nlp bir pozitif düşünce sistemidir.
- Karamsar ve negatif bir düşünce yapısına sahip olan bir kişi Nlp teknikleri ile bakış açısını değiştirerek içinde bulunduğu durumdan kurtulup pozitif bakmayı ve pozitif yaşamayı öğrenebilir.
-Nlp kişisel ve mesleki hedeflere ulaşmayı sağlar. Gerçekleşmesi istenen bir durum hayal edilip kafada canlandırılabilir. Bütün duyu organları ile hayal edilen bir durum daha çabuk ve kolay gerçekleşir.
- Nlp liderlik becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Nlp’ye göre lider olabilmek için birtakım özelliklere sahip olmak gerekir.

Kısaca Nlp teknikleri, istenmeyen düşünceler ve duygulardan arınmanızı bunun yerine yararlı alışkanlıklar koymanızı sağlar. Sizi kısıtlayan davranışlarınızdan özgürleştirir. Doğru yöntemlerle zihninizi daha iyi çalıştırır ve hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olur.

Neuro Linguistic Programming